Řekněme NE novele pandemického zákona!


Pojďme všichni napsat email alespoň 5 poslancům (můžete klidně všem), ať hlasují proti této totalitní novele. Je to to nejmenší, co můžeme udělat a musíme to udělat nejpozději do 25. 1.

Text emailu

Předmět: Sněmovní tisk 127, novela pandemického zákona

Pane poslanče / Paní poslankyně,

od 25. 1. 2022 dále proběhne v Poslanecké sněmovně PČR hlasování ohledně Sněmovního tisku 127 (Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19; novela „pandemického zákona“). Viz: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=127

Pokud novelu Sněmovna se Senátem schválí, mohou se rovnou rozpustit, protože budou již téměř naprosto zbytečné. Navrhovaná novela tohoto zákona totiž má dát ministerstvům zdravotnictví, vnitra a obrany dokonce více pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Podle vládního návrhu má přitom platit navždy. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany, stanovuje likvidační pokuty a nastoluje totalitní praktiky. Novela je z hlediska ústavního práva prostě nepřijatelná.

Vyzývám Vás:

  1. Vaše osobní přítomnost na tomto jednání je naprosto zásadní. Účastněte se hlasování!
  2. V zájmu svém coby poslance a v zájmu všech hlasujte PROTI tomuto zákonu, proti Sněmovnímu tisku 127. Nesmíte se hlasování zdržet!
  3. Hlasujte i proti případnému prodloužení platnosti stávajícího „pandemického zákona“ (Zákon č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů; jeho platnost končí 28.2.2022.)

Bude-li tento zákon i kvůli Vaší absenci nebo hlasování schválen, univerzální spravedlnost si Vás dříve či později najde. Vaše hlasování budu bedlivě sledovat.

EMAILOVÉ ADRESY: https://www.zdraveforum.cz/texty/poslanci_a_senatori.pdf

SPD s 20 poslanci může tuto novelu 100% účinně zablokovat!

EMAILOVÉ ADRESY SPD (20): fialar@psp.cz; rozvoralr@psp.cz; bastaj@psp.cz; cernyo@psp.cz; dvorakj@psp.cz; foldynaj@psp.cz; hrncirj@psp.cz; kettnerz@psp.cz; kobzaj@psp.cz; kotenr@psp.cz; lesenskav@psp.cz; marikovak@psp.cz; okamurat@psp.cz; posarovam@psp.cz; silaj@psp.cz; sladecekk@psp.cz; safrankoval@psp.cz; stefanovai@psp.cz; vichr@psp.cz; zlinskyv@psp.cz

DODATEK K EMAILU PRO POSLANCE SPD:

V poslaneckém klubu SPD máte 20 poslanců a přednostní práva s možností vystupovat neomezeně dlouho! Obstrukcemi tedy můžete projednávání Sněmovního tisku 127 v každém jednacím dnu zablokovat na 12-15 hodin, a tím pádem můžete každé takové jednání zcela legálně naprosto zmařit. Díky obstrukcím od SPD tedy k hlasování o Sněmovním tisku 127 ani nedojde!

Vyzývám vás:

Použijte v poslaneckém klubu SPD veškeré možnosti a pomocí obstrukcí naprosto zmařte jakékoli projednávání Sněmovního tisku 127.

Bude-li tento zákon i kvůli Vaší absenci, kvůli nevyužití obstrukcí nebo kvůli Vašemu hlasování schválen, univerzální spravedlnost si Vás dříve či později najde.

Vaše hlasování budu bedlivě sledovat.

Více info na: https://t.me/svoboda365/1858


Podobné příspěvky