Respirátor dobrovolně

Volba je na tobě!

K čemu slouží respirátor?

Chrání naše dýchací cesty zejména před prachem, kouřem a aerosolem.

Může snížit riziko přenosu infekce, ovšem pouze při striktním dodržování určitých pravidel.

Nutno pomýšlet na negativní dopady – individuální a kolektivní

Pravidla při nošení respirátoru

1) Jak by se měl respirátor používat?

 • Nasazujte podle návodu po důkladném umytí a dezinfekci rukou.
 • Nasazujte na dobře oholenou tvář.
 • Respirátor je pouze na jedno použití – vždy nasazujte nový, čistý.
 • Nesahejte na filtr respirátoru v průběhu nošení, pokud je potřeba respirátor upravit, tak pouze za pomocí gumiček.
 • Pokud je respirátor poškozen, okamžitě jej vyměňte, což platí i v případě zvlhlého či mokrého respirátoru.
 • Užívejte maximálně 8 hodin.
 • Respirátor sundávejte na bezpečném místě.*
 • Po použití vhoďte do uzavíratelného koše.

*Bezpečné místo = místo, kde nemůže dojít k nákaze

2) Jsme schopni tato pravidla dodržovat?

Nutno vzít v potaz krátkodobé a dlouhodobé hledisko.

Pokud použijeme respirátor v rámci jednorázové akce,
jsme většinou schopni pravidla dodržovat.

Pokud používáme respirátory dlouhodobě, například při zavedení povinnosti nosit respirátor v některých prostorech (MHD, školy, obchody), nejsme schopni pravidla dodržovat.

3) Jak skutečně respirátor používáme?

 • Nasazení špinavýma rukama
 • Nasazení na nedokonale oholenou tvář (strniště, plnovous)*
 • Opakované použití kontaminovaného/špinavého respirátoru (dny, týdny, měsíce…)
 • Neustálá úprava respirátoru do správné polohy a jeho kontaminace špinavýma rukama
 • Nevhodné zacházení – ukládání na nevhodná místa (jídelní stoly, lavičky, kapsa, taška…)**
 • Nošení poškozeného respirátoru – vlhký a mokrý respirátor zejména v podzimním a zimním období (vlhko, déšť)***
 • Sundávání respirátoru na jakémkoliv místě kvůli kýchnutí, konzumaci tekutin/potravy, za účelem úpravy vousů, když si myslíme, že nás nevidí nikdo, kdo by nás mohl napomenout
 • Odhození respirátoru kamkoliv jinam než do uzavíratelného koše

* I krátké vousy velmi snižují celkovou účinnost respirátoru
** Ohrožujete nejen sebe, ale i okolí
*** Vlhký/mokrý respirátor má omezenou až nulovou účinnost

Nejčastější chyby při nošení respirátorů

Těchto chyb se dopouští nejen běžní lidé, ale dokonce i zastánci povinného nošení respirátorů.

Nedbale nasazený respirátornedostatečné utěsnění
Úprava respirátoru rukou a jeho kontaminace
Nedokonale oholená tvář

Výdechový ventil
Nedokonale oholená tvář

4) Má dlouhodobé nošení respirátorů smysl?

Nyní využijeme trochu kritického myšlení a podíváme se na tento jednoduchý graf.

Dodržování pravidel nošení respirátoru (%) v závislosti na čase (dny)

Z grafu je patrné, že…

schopnost dodržovat pravidla nošení respirátorů klesá s dobou používání respirátorů.

ochota striktně dodržovat pravidla při nošení respirátoru je největší při jeho jednorázovém užití.

již po 1 dni dlouhodobého nošení respirátoru významně klesá ochota dodržovat pravidla nošení respirátoru.

Co z toho vyplývá?

Při jednorázovém použití

Pozitiva >> negativa

Při dlouhodobém nošení

Pozitiva << negativa

Zjednodušeně: Při dlouhodobém nošení zkrátka nejsme schopni dodržovat pravidla správného užití respirátoru.
Takové nošení respirátoru je k ničemu, ba může být i nebezpečné.

Negativní dopady!

Individuální negativní dopady

Negativní efekt na zdraví až poškození zdraví

Respirátor

Kontaminace viry, bakteriemi, plísněmi
Snížení přívodu O2
Zvýšené zadržování CO2
Zvýšená vlhkost vdechovaného vzduchu

Centrální nervový systém


Falešný pocit bezpečí
Komunikační potíže
Psychovegetativní reakce
Bolesti hlavy
Závratě
Ospalost, pocity vyčerpání

Dýchací cesty

Rýma
Potíže s mluvením

Kardiopulmonální systém

Zvýšení dechového odporu
Zvýšení mrtvého prostoru
Zvýšení teploty
Zhoršení dechových funkcí
Zvýšení dechové frekvence
Zvýšení tepové frekvence
Zvýšení krevního tlaku

Kožní systém

Svědění
Podráždění
Akné
Narušení kožní bariéry

Kolektivní negativní dopady

Významné znečištění naší planety – zátěž pro životní prostředí

Kdy nosit respirátor?

Do prašného prostředí
(broušení, řezání, lakování…)

Ke snížení rizika přenosu nákazy (viry, bakterie, plísně) to má smysl pouze v případě, že striktně dodržujete všechna výše zmíněná pravidla.
Nicméně nezapomínejte na negativní dopady dlouhodobého nošení roušek.

Více informací

Další informace se také dozvíte na webu Chcete to zase?
v sekci „Testování a roušky“.

Volba je na tobě
Respirátor dobrovolně!