Projekt Iniciativy 21 – Chcete to zase?


Rádi bychom vás informovali o novém webu Iniciativy 21 „Chcete to zase?“

Na tomto webu odpovídají lékaři, právníci, psychologové a pedagogové na 70 rozšířených covidových mýtů, jež v minulých dvou letech vzešly od vládních představitelů a šířila je především mainstreamová média.

Naleznete ho na adrese:
https://www.chcetetozase.cz

Web je rozdělen do několika kategorií a dle našeho názoru je udělán velmi přehledně a čtivě. Pokud chcete upozornit své přátele na nesrovnalosti v opatřeních nasazených při pandemii covidu a varovat je před možným opakováním stejného scénáře tento rok či v budoucnu, prosím, sdílejte tento projekt dále.

DěkujemePodobné příspěvky