Mediální gramotnost


Chtěli bychom případné zájemce moc poprosit o vyplnění anonymního dotazníku, jehož cílem je zjistit, jaká je (alespoň přibližně) úroveň mediální gramotnosti v České republice.

V dotazníku Vám položíme několik otázek. Většina otázek je uzavřených, tzn. že lze zaškrtnout jednu (někdy i více) z nabízených možností. Několik otázek je otevřených, zde uvítáme Vaši přímou reakci na mediální jevy. Odpovídejte, prosím, pravdivě a dle svých zkušeností.

Celý dotazník Vám zabere přibližně 10 minut. Vyplnit jej můžete na této stránce.

Za každého jednoho respondenta budeme moc vděční, a pokud máte možnost dotazník sdílet kamkoliv, i mimo svou sociální bublinu, moc nám to pomůže získat co nejvíce odpovědí od pokud možno co nejrůznorodějšího vzorku obyvatel! Děkujeme!

Pokud byste měli jakékoliv dotazy či hlubší zájem o tuto problematiku, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme více informací.


Podobné příspěvky