Cenzura se nepřipouští?!


Hlava druhá
Oddíl druhý
Článek 17
(3) Cenzura je nepřípustná.

Takto to stojí v Listině základních práv a svobod, která byla přijata jako součást našeho ústavního pořádku dne 16. 12. 1992. [1] Uplynulo necelých 30 let a už zapomínáme. Cenzura zde nyní opět probíhá, dokonce v takové míře, že jsou někteří odborníci prohlašováni za dezinformátory a lháře. Informace odporující či kritizující oficiální narativ se nevysílají, zakazují a odstraňují v hlavních médiích na pravidelné bázi (výjimku tvoří snad jako jediná televize Prima).

V tomto článku se ale zaměříme na cenzuru na Facebooku (dále jako FB). Příslušníci z řad odborné i laické veřejnosti dostávají na této platformě vcelku pravidelně bany (zákazy publikace) s různou délkou trvání. Většinou to začíná krátkým banem na 24 hodin, poté na pár dní, až to dojde i k banu na 60 dní, popřípadě k úplnému smazání účtu. Dochází k odstraňování příspěvků nebo dokonce i celých facebookových skupin. To vše jen proto, že došlo k porušení tzv. zásad komunity. Ty mají sloužit k ochraně komunity a uživatelů FB před nenávistnými projevy a násilím. [2]

Kdo z Vás ale ví, co se v oněch zásadách komunity vlastně píše? Pojďme se podívat na některé zajímavé pasáže.

Následující tvrzení se odebírají, neboť údajně mohou přispět k bezprostřednímu riziku násilí nebo fyzické újmy: [3]

 • tvrzení, že jakákoli skupina lidí je vůči COVID-19 imunní a nemůže na něj zemřít nebo že určitá činnost nebo léčba vytváří imunitu
 • tvrzení, že jakákoli prevence u běžného člověka vytváří imunitu proti COVID-19 nebo představuje zaručenou léčbu COVID-19 předtím, než je příslušný lék nebo preventivní prostředek schválen, včetně:
  • konzumace či inhalace určitých látek
  • léčivých prostředků a bylinných přípravků
  • zevně podávaných léčiv aplikovaných na tělo či kůži

Je otázkou času, kdy snad i samotná existence imunity bude prohlášena za dezinformaci. Proč FB tak vadí tvrzení, že by něco mohlo povzbudit imunitu? Přeci nás chtějí chránit před fyzickou újmou, nebo ne?

Další nebezpečné teze se samozřejmě týkají i vakcín proti covidu. V souvislosti s nimi se nepřipouští:

 • tvrzení, že vakcína proti COVID-19 onemocnění způsobuje nebo má za následek, že se lidé nakazí onemocněním COVID-19
 • tvrzení, že vakcíny proti COVID-19 neexistují nebo že nebyly schváleny
 • tvrzení, že vakcíny proti COVID-19 jsou experimentální, pokud daný kontext dále naznačuje, že očkovaní lidé se účastní lékařského experimentu

Toto je velice zajímavé. Vakcíny ještě nemají ukončeny všechny klinické studie, takže opravdu jsou stále experimentální. [4] Ale tvrzení, že si lidé dobrovolně nechají do těla vpravovat experimentální látku, je považováno za dezinformaci?

 • tvrzení, že vytvoření imunity po nákaze COVID-19 je bezpečnější než očkování
 • tvrzení, že vakcíny proti COVID-19 zabíjí či těžce ubližují lidem, dle naší definice vedoucí k některému z následujících škodlivých vedlejších účinků:
  • smrt
  • onemocnění COVID-19 či jeho nová mutace
  • potrat, atd.

Výčet vedlejších účinků je samozřejmě delší (kde k nim FB asi přišel?), my jsme vybrali pouze část. Doporučujeme podívat se na VAERS (systém shromažďující hlášení o vedlejších účincích vakcín), kde mají stránku věnovanou pouze hlášením týkajícím se covid vakcín. Můžete tam vidět již přes milion hlášených vedlejších účinků. [5]

Na závěr zde vkládáme poslední facebookovou perličku, podle které odstraňuje i:

Obsah, který sice neporušuje naše výše uvedené zásady týkající se COVID-19 nebo vakcín, ale který uvádí potenciálně nebo skutečně pravdivé události nebo skutečnosti vyvolávající obavy o bezpečnost, podpořené osobními zážitky nebo zprávami o vážných nežádoucích účincích, a to buď zveličeným způsobem, nebo bez uvedení okolností.

Zajímavé je, že příspěvky a fotky obsahující příběhy lidí, kteří onemocněli covidem a měli těžký průběh (viz Tečka kampaň), vyvolávající velké obavy z tohoto onemocnění, Facebooku nevadí.

Ať žije dvojí metr…

Zdroje:
[1] https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
[2] https://transparency.fb.com/cs-cz/policies/community-standards/violence-incitement/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2Fcredible_violence
[3] https://www.facebook.com/help/230764881494641
[4] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?recrs=abc&cond=covid-19&intr=vaccine&phase=2&draw=7
[5] https://openvaers.com/covid-data


Podobné příspěvky