Dopis panu prezidentovi


Jak nejspíš všichni víte, v pátek 18. 2. 2022 došlo k opětovnému schválení pandemického zákona Sněmovnou. Vyjadřujeme se k této věci až nyní, neboť jsme to sami potřebovali nejprve vstřebat. Jsme jako většina z vás zklamaní, frustrovaní i naštvaní, ale vůbec nic nevzdáváme. Nadále se budeme věnovat naší činnosti a řídit se především selským rozumem, ne totalitními zákony. Včera jsme odeslali panu prezidentovi kratší text s prosbou, aby přehodnotil své rozhodnutí a tuto novelu nepodepsal.

Vážený pane prezidente,

my, studenti, Vám píšeme v naléhavé záležitosti, která se týká Vašeho možného schválení novely pandemického zákona. Tato novela byla dne 18. 2. 2022 opětovně schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Nyní kompletní přijetí této novely závisí už pouze na Vás. V médiích jste avizoval, že tuto novelu schválíte a podepíšete. Chtěli bychom Vás požádat, abyste toto Vaše rozhodnutí ještě uvážil a novelu odmítl.

Tato novela silně rozdělila českou společnost. Prokázaly to četné demonstrace, které byly pořádané proti jejímu přijetí již koncem ledna a pokračovaly i během února. Schvalování novely doprovázely i ve Sněmovně rozepře a četné obstrukce. Následně se proti přijetí novely vyslovil i Senát ČR. Domníváme se, že jednoznačné odmítnutí této novely je v zájmu českého národa. Tím by došlo k opětovnému sjednocení a zklidnění společnosti. Mnoho právníků z odborné veřejnosti vyjádřilo znepokojení týkající se porušování práv českých občanů a obcházení demokratických principů již při samotném schvalování novely (viz schválení ve stavu legislativní nouze či přerušení schůze). Novela samotná obsahuje spoustu kontroverzních prvků. Vy sám jste nejvyšší volený zástupce českého lidu, a i z tohoto důvodu byste měl své případné podepsání novely ještě jednou pečlivě uvážit.

My, studenti, zastupujeme mladou generaci, která má před sebou ještě téměř celý život. Můžeme za nás říct, že si skutečně nepřejeme žít a vychovávat naše budoucí děti v zemi, která nerespektuje vlastní Ústavu, Listinu základní práv a svobod a porušuje principy demokratického státu.

Doufáme, že se zastanete běžného lidu a rozhodnete se dle svého nejlepšího svědomí.

S pozdravem
Změna Matrixu


Podobné příspěvky