Předávání petice ,Odmítáme experimenty na našich dětech‘


V úterý 8. 3. se v Poslanecké sněmovně konalo předávání petice ,Odmítáme experimenty na našich dětech‘ za obnovení školní výuky bez povinnosti roušek, testování a očkování. Tato petice nasbírala již přes 23 tisíc podpisů. Za zástupce petentů zde byli například právník Jindřich Rajchl a farmaceutka Pynelopi Cimprichová. Slyšení se též účastnil zástupce z MŠMT ČR a zástupce MZ ČR, kterým byla sama hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Za nás byla mezi hosty Aneta Hlinčíková.

Nejdříve je nutno podotknout, že k žádnému oficiálnímu usnesení nedošlo, neboť k takovému usnesení je potřeba přítomnosti 6 poslanců petičního výboru. Přítomno jich bylo však pouze 5. Celkem tři poslanci odešli v průběhu slyšení. Jedním z nich byla i paní Válková, která před svým odchodem prohlásila, že tyto argumenty, které předkládají petenti, slyšela již tisíckrát. Jeden z těchto poslanců při ochodu prohlásil, že tohle nebude poslouchat. Z toho si lze vyvodit jednoduchý závěr – většině poslanců jsme úplně jedno. Z 200 se jich totiž dostavilo pouhých 8, z čehož navíc 3 odešli během rozpravy. To znamená, že pouhých 5 poslanců bylo ochotno diskutovat o věci, proti které se vymezilo více než 23 tisíc lidí!

Ze stran zástupců MŠMT a MZ ČR byl po celou dobu jednání vidět jejich nezájem. Oba trávili většinu času na mobilních telefonech. Korunku tomu nasadil zástupce MŠMT ČR, když se uchechtl (nejspíše nějakému článku či videu na mobilu) zrovna v momentu, když paní Cimprichová popisovala závažné vedlejší účinky vakcín.

Dále bylo vidět, že sami zástupci těchto ministerstev nevědí, co se na školách děje, což je alarmující. Začalo to prohlášením zástupce MŠMT, že povinné očkování na školách nikdy nebylo a končilo to prohlášením paní Svrčinové, že nikdy nebyly povinné roušky při výuce. Obojí je lež (v novodobém slangu dezinformace). Vyhláška o povinném očkování existovala a její součástí byli i vybraní studenti, kteří si v jejím důsledku prošli i šikanou. A roušky povinné při výuce byly dříve skoro na všech školách, na některých platí dokonce i teď. Je evidentní, že ani samotní zástupci, včetně hlavní hygieničky, netuší, co a jak se na školách děje. A přesto mají tato ministerstva hlavní slovo.

Rádi bychom dodali, že ani jedno ministerstvo se neomluvilo za to, co napáchalo. Paní Svrčinová odmítla přiznat jakékoliv pochybení ze strany MZ a má za to, že všechna opatření jsou správná a nemají neblahé důsledky. Zástupce MŠMT sice připustil, že opatření mají negativní dopady, zároveň však řekl, že Ministerstvo školství pouze respektovalo nařízení MZ a krizového štábu a dělalo vše v zájmu ,ochrany‘ dětí. Názor si udělejte sami.

Na závěr jednání byly oběma zástupcům prezentovány studie dokládající nefunkčnost a dokonce škodlivost opatření. Ani jeden z nich se však nezdržel, aby se o nich dozvěděl víc.


Podobné příspěvky